Kundanmälan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Medsökandes profiluppgifter

Önskemål 
 
 
 
  (min 1)
 
  (min 1 och max 3)
Godkännande 

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Krokomsbostäder AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Krokomsbostäder AB kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som Krokomsbostäder AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Krokomsbostäder AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan. Kreditupplysning kommer att genomföras.

Jag är medveten om att Krokomsbostäder AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.

Uppgifterna jag fyllt i är korrekta.